Excel 2016 uudet kaaviot

Excel 2016 uudet kaaviot

 

Uuden officen mukana esitellään myös uusia kaavioita Exceliin. Ne antavat muutaman uuden mahdollisuuden käsitellä ja visualisoida tietoa. Kaaviot ovat nimeltään Vesiputous, Histogrammi, Pareto, Ruutu ja jana, Treemap sekä Auringonsäde. Lue miten hyödynnät näitä uusia kaavioita tehokkaasti.

 

Excelin uudet kaaviotyypit

 

Excel kaavio – Vesiputous

Vesiputous kaaviota voidaan käyttää esimerkiksi ymmärtämään tulojen ja menojen vaikutusta kokonaisuuteen. Tulojen ja menojen suhdetta ja vaikutusta voi olla vaikea ymmärtää pelkistä numeroista, joten selkeä esitystapa kaaviolla voi olla tarpeen. Vesiputous kaavio tuo tähän helpotusta, kuten alta näette. Kaaviossa on kuvattu erään yrityksen karkeita numeroita, mistä sen tulos koostuu. Kuten huomataan liikevaihdon jälkeen varasto ja tuotteistus vie ison osan tuloista. Sitten vähitellen muut menoerät vähentävät tulosta ja lopuksi nettotulos nähdään viimeisestä sarakkeesta. Kaavio tuo uutta perspektiiviä miten näitä numeroita tulee katsottua ja niiden suhdetta on helppo tarkastella.

 

Vesiputous -kaavio Excel

 

Excel kaavio – Histogrammi

Histogrammin avulla voidaan tutkia ja analysoida esimerkiksi tuotteiden määrää tietyillä kriteereillä. Kuvassa on käytetty kirjakauppaa esimerkkinä ja miten monta kirjaa on tietyssä hintahaarukassa. Vaaka-akselilla on kirjojen hintavälit n. 9€ välein. Palkit kuvastavat kirjojen määrää kussakin hintavälissä. Näin nähdään esimerkiksi miten tuotteiden määrä jakautuu kaupassa eri hintaryhmiin. Jos histogrammi näyttää liian kapealta tai leveältä, voi kauppias mukauttaa tuotevalikoimaansa haluamaansa suuntaan. Kun uudet tuotteet kirjataan taulukoihin, nähdään taas histogrammissa miten se vaikuttaa kokonaisuuteen.

 

Histogrammi -kaavio Excel

 

Excel kaavio – Pareto

Pareto kaaviolla voidaan etsiä niitä syitä tai tekijöitä, joilla on suurin vaikutus tutkittavaan asiaan. Jos käytetään samaan kirjakauppaesimerkkiä ja miten siellä kirjojen palautus koostuu. Erilaisista syistä joka päivä palautetaan kirjoja takaisin kauppaan ja näitä syitä on lueteltu kuvassa vaaka-akselilla. Pareto kaavion avulla nähdään paremmin miten nämä palautusten syyt jakautuvat.

Kaaviosta nähdään määrällisesti suurimmat syyt kirjojen palautuksiin (palkit). Kaaviosta nähdään myös trendikäyrä miten palautusten määrä koostuu näiden palkeissä näkyvien tietojen mukaan. Käyrä lähtee niin sanotusti 0%:sta ja kasvaa kohti 100%:a. Kuten nähdään, n. 40% kaikista palautusten syistä on viottuneista kirjoista. Siitä eteenpäin prosenttimäärä kasvaa kohti sataa kumulatiivisesti seuraten kokonaispalautusmäärää.

 

Pareto -kaavio Excel

 

Excel kaavio – Ruutu ja jana

Ruutu ja jana kaavio tarjoaa samantyylistä tietoa kuin histogrammi. Siinä tarjotaan myös lisätietoa, kuten jakaumaa, keskiarvoa, minimi- ja maksimiarvoja sekä muuta. Tässä esimerkissä seurataan kirjakauppa esimerkillä kirjojen hintajakaumaa genren mukaan. Kaavio jaottelee kirjat genren mukaan ja näyttää hintahaitarin helposti lähestyttävässä muodossa. Kuten nähdään romantiikan kohdalla, yksi tietty kirja venyttää haitaria paljon ja se piste näkyy paljon muita ylempänä.

 

Ruutu ja jana -kaavio Excel

 

Excel kaavio – Treemap

Treemap kokoaa tietoa yhteen isoon kuvaan. Tässä mallissa jokainen laatiko kuvastaa tiettyä genreä. Laatikot on jaettu vielä pienempiin kokonaisuuksiin aihealueiden mukaan. Näin laatikon koko kuvastaa tässä esimerkissä jokaisen genren ja aihealueen myyntiä. Mitä isompi laatikko, sen enemmän sitä on myyty. Tällaisella treemap kaaviolla on helppo visualisoida asioiden kokosuhteita. Oli ne sitten myyntiä tai mitä vaan.

 

Treemap -kaavio Excel

 

Excel kaavio – Auringonsäde

Auringonsäde kaavio näyttää tietoa hieman samalla tapaa kuin Treemap. Nyt ollaan hieman erilaisessa muodossa ja segmenttien koko on helpompi hahmottaa. Edelleen jokainen laatikko kuvastaa myyntiä ja nyt eri väreillä korostetaan genren suuruutta. Täysi ympyrä on 100% ja genret on jaettu kokonsa mukaan segmentteihin, eli osaympyräksi. Nämä ovat hieman vaihtoehtoisia tapoja ja kannattaa tutustua mikä toimii itsellenne parhaiten.

 

Auringonsäde -kaavio Excel

 

Uusia ominaisuuksia kaavioihin

Tässä on esitelty kuusi uutta kaavioita, jotka ilmestyvät Office 2016 mukana. Ne ovat käytössä Excelin lisäksi Wordissä ja PowerPointissa. Näiden avulla voit analysoida paremmin tietoasi ja ennen kaikkea selkeämmin. Nämä ominaisuudet tulevat arvoonsa kun datan määrä kasvaa ja sen analysointi vaikeutuu. Näitä kaavioita voi myös kustomoida laajasti, jolloin käyttötarkoituksetkin lisääntyvät. Myös tyylit ja värit ovat vaihdettavissa, jolloin ne sopivat yrityksesi ilmeeseen.

 

Esimerkki kaavioiden luonnista Excelissä.

 

Takaisin blogiin.